Om Intinfo.org

Vi mener, at debatten på International Information skal være så fri som overhovedet muligt. Enhver kan indrykke indlæg under Fri Debat, og enhver kan skrive Blogs. Det kræver bare, at man melder sig som bruger. Men for at undgå at  Nyhederne, der bringes, skal udvikle sig til det rene gedemarked, vil det være op til redaktionen at afgøre, hvad der skal lægges på denne afdeling.

International Information er en nyhedsportal, der er sat i verden for at for at give plads til nyheder og artikler, som er baseret på andre kilder og informationer, end dem de danske medier normalt bygger på. Ser vi på den lange række af krige, der har fundet sted siden Anden Verdenskrig, og som i det store og hele er startet af USA, så er det et faktum, at de vestligt ejede mainstreammedier næsten har støttet dem alle.

Det samme er gældende for nutidens spændinger og krige. Massemedierne og deres danske aflæggere støtter alle USA, NATO, EU og andre vestligt orienterede internationale institutioner. Tilsyneladende er det ikke blot deres opgave at sprede nyheder, men de fungerer i virkeligheden som propagandamaskiner for vestlige synspunkter og den vestlige politik.

Alternative Medier

Vestlige medier er ferme til at fortælle os, hvad de mener, andre landes befolkninger mener. Det mest fornuftige ville være at opsøge de lokale nyhedsmedier, for derigennem at finde ud af, hvad landet selv mener, det mener. I den digitale tidsalder burde dette ikke være vanskeligt. Men man gør det næsten aldrig.

Dette på trods af det voksende hav af uafhængige og alternative medier, som findes på internettet. De er uafhængige, fordi det er brugerne selv, der betaler for deres eksistens. Hvis man virkelig vil finde ud af, hvad der foregår i verden, er det nødvendigt at supplere de informationer, vi modtager hver dag fra de vestlige medier med dem, man kan læse i disse alternative medier.

Vi ser derfor et behov for at tager kampen op imod propangagamaskineriet ved at samle og formidle en række af disse uafhængige nyheder på en dansk hjemmeside. Det er det, der er formålet med International Information, som både vil bringe alternative informationer, der er skrevet på dansk, såvel som på engelsk.

Initiativtagerne

Initiativet til dannelse af International Information kommer fra solidaritetsorganisationen STS International Solidarity. STS er både en humanitær organisation og forening, der støtter en fredelig verden. Der findes nemlig næppe noget, der har større humanitær effekt end at bidrage til at standse de mange krige, der er en lidelse for langt de fleste – men som på den anden side gavner et mikroskopisk mindretal.

STS har finansieret oprettelsen af International Information samt den første tids drift. Men dette betyder på ingen måde, at STS har tænkt sig at være den eneste organisation, der skal bestemme over hjemmesiden. Tværtimod er det vores intention at danne en FÆLLES hjemmeside for så mange af de danske fredsorganisationer og progressive organisationer som muligt.

Målet er at etablere en fælles redaktion, som skal stå for den daglige drift og lede det daglige arbejde med opsætningen af nyheder, artikler og debatindlæg. Er du eller din organisation interesseret i at blive en del af redaktionen kan I skrive en mail for mere info til: intinfo@intsol.dk