Fredsforhandlinger om Syrien starter

Den syriske forhandlingsdelegation ankommer til Geneve:

Geneva delegation

Efter et væld af problemer, der betød, at starten på de nye syriske fredsforhandlinger i Geneve – Geneve 3 – måtte udskydes flere gange, blev de startet fredag den 29. januar.

Problemerne hænger sammen med, at det denne gang er repræsentanter for Syrien, der skal mødes i Geneve med FN’s særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, der optræder som mægler

Det har ikke været noget problem at finde ud af, hvem der skal repræsentere den syriske regering. Lederen af den syriske regeringsdelegation er Syriens permanente repræsentant i FN, Bashar al-Jaafari. Andre repræsentanter er Syriens repræsentant ved FN i Geneve, Hussameddin Ala, rådgiveren for udenrigsministeren, Ahmad Arnous, og andre repræsentanter, som man mener, er vigtige.

Men hvem skulle egentlig repræsentere oppositionen? En del af det, der kan kaldes oppositionen i Syrien, har tidligere besøgt Moskva, hvor de har givet tilsagn om at komme for at forhandle med regeringen.

Man kan kalde denne del af oppositionen for den samarbejdsvillige del.

Men derudover består oppositionen af mange forskellige grupper med forskellige interesser. Forud for konferencen var den ikke-samarbejdsvillige del af nogle af de mange smågrupper samlet i Saudi-Arabien, hvor de sagde nej til forhandlinger. De ville bare sende nogle stykker for at give besked om grunden, sagde de oprindeligt.

Vestlig pessimisme og obstruktion

”Håbet om fremskridt i fredsprocessen for Syrien svinder, selvom repræsentanter for styret i det krigshærgede land allerede mødte frem fredag som planlagt”, skrev DR1 i sine tekstnyheder den 29. januar.

Oplysningen stammede fra en vestlig diplomat, som over for Reuters havde betegnet mødet som en total fiasko. 

”Som situationen er lige nu vil det være umuligt at vælte præsident Bashar al-Assads styre”, sagde diplomaten.

Det kan der være noget om. For der, hvor det virkelig har betydning, nemlig på landjorden, synes fremgangen for de syriske styrker og deres russiske, iranske, irakiske og libanesiske allierede i Hizbollah nærmest ustoppelig.

USA’s oprindelige hensigt var at prøve at forhindre samtalerne i at komme rigtigt i gang. Til dette formål overtalte de deres gamle allierede, Saudi-Arabien, til at indkalde ”den ikke-samarbejdsvillige opposition” til et møde, hvor deltagerne nægtede at forhandle med regeringen.

På den anden side var USA også under et stort pres.

Sammen med mange havde USA havde deltaget i den første Geneve-konference i 2012, hvor verdens ledere havde lovet at skaffe fred i Syrien. Det var beslutningerne fra denne konference russerne, kineserne, syrerne og andre af deres allierede insisterede på skulle holdes.

I midten af november 2015 blev der afholdt et stort møde om Syrien i Wien, ”hvor alle relevante aktører var til stede” ifølge EU’s udenrigspolitiske talsperson – undtagen syrerne selv. Sammen med andre 19 lande deltog USA også.

INTERSOL skrev:

”Ifølge den fælles erklæring, som blev offentliggjort af FN, enedes deltagerne om at lave en kalender for en overgangsregering i Syrien inden for seks måneder og at lade afholde valg indenfor 18 måneder.

Forhandlingerne mellem de syriske sider skal dreje sig om at etablere en ”troværdig, inklusiv og ikke-sekterisk overgangsregering”, der kan sætte en tidsplan for at lave en ny forfatning inden for seks måneder, hed det i erklæringen.

Den tilføjede, at frie og fair valg skal afholdes inden for 18 måneder under overvågning af FN…

Mod slutningen af samtalerne enedes deltagerne om at respektere Syriens enhed og suverænitet såvel som om at udrydde alle terrorister i dette arabiske land.”

John Kerry har også været i Moskva to gange i den sidste tid for at forhandle om fred i Syrien og Ukraine. Desuden har USA og Rusland drøftet problemet i andre forbindelser.

Den 19. november skrev INTERSOL bl.a.:

”På et møde i G20 i Tyrkiet er USA’s præsident Barack Obama og den russiske præsident Vladimir Putin er nået til enighed  om de første skridt til at etablere fred i Syrien efter terrorangrebet i Paris”: http://www.intersol.dk/obama-og-putin-enes-om-en-syrisk-ejet-og-syrisk-ledet-politisk-forandring-siger-amerikansk-embedsmand/

Den 19. december omtalte INTERSOL, at et møde i FN’s Sikkerhedsråd enstemmigt havde vedtaget en resolution, der krævede fred i Syrien. Resolutionen sagde også, at det kun var syrerne selv, der skulle bestemme, hvem der skulle regere deres land: http://www.intersol.dk/un-security-council-unanimously-adopts-syrian-roadmap-resolution/

Derudover er der mange andre kontakter mellem de amerikanske og de russiske udenrigsministerier.

I hvert fald fortalte RT, som også omtalte den bekymrede vestlige diplomat, at USA nu også havde lagt pres på den ”ikke-forhandlingsvillige opposition”, så den sendte en meget større delegation, der i hvert fald godt vil forhandle med Staffan de Mistura. Disse forhandlinger ventes i gang mandag.

Forhandlinger med den syriske regerings delegation

SANA skrev den 29. januar:

”SANA’s korrespondent i Geneve citerer kilder i FN for at sige, at FN’s særlige udsending til Syrien, Staffan De Mistura, under et møde med Den Syriske Arabiske Republiks delegation til de syrisk-syriske samtaler i Geneve for sige:

”Vi har brug for en syrisk-ledet politisk proces i Syrien… Vi venter på svar fra oppositionen på indbydelser, vi har sendt”.

FN-kilder sagde, at de Mustafa havde sagt til den syriske delegation:

”I dag starter med jer og indtil mandag kan vi se på, hvad vi kan gøre. Vi kan også mødes søndag for at drøfte andre emner”.

Kilderne i FN sagde også, at den syriske permanente repræsentant i FN og lederen af Den Syrisk Arabiske Republiks delegation, Bashar al-Jaafari, på mødet havde sagt, at syrerne vil forsvare Syriens enhed, uafhængighed, suverænitet og enheden i folket, og han påpegede også, at visse sider sponsorerer terroristiske entiteter og nægtede at klassificere dem som internationale terroristiske organisationer.

Ifølge FN-kilderne sagde Al-Jaafari også, at der var sider, som brugte betegnelsen ”moderat opposition”, og som støtter terrorismen og krigene per stedfortrædere på syrisk territorium.

FN-kilderne sagde, at al-Jaafari havde bekræftet, at De Forenede Nationers Sikkerhedsråd havde erklæret, at ISIS og al-Nusra og dem, der har forbindelse med dem, som terroristiske organisationer, hvilket betyder, at Ahrar al-Cham-bevægelsen også er en terroristisk organisation.

Al-Jaafari bekræftede også alvoren hos den syriske regering med henblik på dialog og for at finde en politisk løsning på krisen – en løsning, der skulle defineres af det syriske folk uden indblanding udefra, sagde FN-kilderne.

Senere sagde de Mistura på en pressekonference, at den bedste måde til at løse den syriske krise var at komme til Geneve og begynde den politiske proces, og han tilføjede, at han ville foreslå ”oppositionen” at komme til Geneve uden at stille forhåndsbetingelser.”

Andre problemer

Siden den åbne krig mod Syrien startede i 2011 er forsyninger til jihadisterne og jihadisterne selv strømmet ind i Syrien fra Tyrkiet mod nord, fra Libanon mod øst, fra Jordan mod syd, fra Israel via de syriske Golanhøjder, mens Islamisk Stat har kunnet bevæge sig frit omkring mellem Syrien og Irak, som det har passet dem – på trods af USA’s påståede kamp imod dem.

Den uhindrede passage fra Libanon er stort set blevet lukket. Det har de syriske forsvarsstyrker gjort i samarbejde med det libanesiske Hizbollah. I grænseegnene til Jordan – i provinsen De’rah med hovedstaden af samme navn, der ligger på grænsen til Jordan, er de sidste kampe, der vil gøre en ende på jihadisterne i dette område, i gang.

Mod nord trænger de syriske styrker og deres allierede frem tættere og tættere ved grænsen til Tyrkiet. Det sker under dække af russiske og syriske luftangreb.

Tyrkiet (og i mindre grad Israel) er de to eneste stater, der er tilbage, hvorfra jihadisterne kan få forsyninger. Tyrkiet forsøger at skabe en zone – på syrisk territorium – hvori man forsøger at indføre forbud mod flyvninger for militære fly fra Syrien og Rusland.

I det nordlige Syrien følger USA sin egen dagsorden. Man har genoplivet ideen om at skabe et ”selvstændigt” Kurdistan – under amerikansk kontrol. Man har anlagt en flybase i den vestlige syriske Hasaka-provins (mellem Tyrkiet og Irak) og en base i den syriske by Ain al-Arab, som kaldes Kobane på kurdisk. Ain al-Arab ligger i Aleppo-provinsen meget tæt ved Tyrkiet.

Både basen i Hasaka og Ain al-Arab ligger områder, der kontrolleres af ”Folkets Beskyttelsesenhed”, YPG – en syrisk-kurdisk milits, som bekæmper den syriske regering.

Men på trods af Ruslands støtte til den syriske regering gik Rusland ikke desto mindre ind for, at kurderne også skulle indbydes til mødet i Geneve. Men det blev afvist af andre.

USA og Tyrkiet er dog rygende uenige, hvad angår kurderne. Tyrkiet hævder ikke uden grund, at YPG fungerer som det kurdiske Arbejderpartis forlængede arm. Og er der noget, Tyrkiet er imod er det kurdisk selvstændighed.

Derfor kan USA og Tyrkiet sikkert godt enes om det formålstjenlige i at indføre en flyforbudszone, som den, der banede vej for invasionen af Libyen. Og det er noget, som ikke bare Syrien vil modsætte sig, men også Rusland.

”Hemmeligt” møde  

Fra venstre mod højre: Den russiske og den syriske forsvarsminister:

56aa51c2c3618882438b45c7

Den 28. januar mødtes den russiske forsvarsminister Sergej Shoigu og den syriske forsvarsminister generelløjtnant Fadh Jaasim Al-Furayi i Moskva.

Men hvorfor mødtes de der, spurgte Ziad Fadel på Syrian Perspective den 29. januar? Det ville være nemmere for de to forsvarsministre at tale sammen via telefon. Men så ville chancen for at opsnappe, hvad de talte om være meget større, mente Fadel også.

Det, de to forsvarsministre drøftede, var en fælles plan, der kunne imødegå en eventuel tyrkisk-støttet offensiv i det nordlige Syrien. En sådan offensiv kunne blive enormt farlig, fordi den ville udløse et angreb fra russiske S-300 og S-400 missiler mod alle fly, der vovede at krænke resterne af den syriske grænse.

Man var også bekymret over, at Saudi-Arabien på trods af, at det var på vej til at gå fallit, havde lovet Tyrkiet at kompensere for alle udgifter, som kunne blive resultatet af en yderligere krigerisk politik fra tyrkisk side.

Under hensyn til den voksende fare blev de to forsvarsministre enige om at fremskynde angrebene på jihadisterne så meget som muligt, og de traf sikkert også aftaler om, hvordan disse angreb bedst kunne kombineres.

Andre møder

Mødet mellem den russiske og den syriske forsvarsminister var ikke det eneste møde, der foregik nogenlunde samtidigt i Moskva.

South Front – en hjemmeside på engelsk, der referer, hvad der sker på fronterne i Ukraine og i Syrien – bragte den 30. januar en artikel, som blev kaldt: ”Er Jordan ved at skifte side i konflikten?”

I artiklen fortalte man, at den russiske og den jordanske forsvarsminister også havde haft møde den 28. januar.

”Man udvekslede synspunkter om situationen i Mellemøsten og hvordan man kunne udbygge det russisk-jordanske forsvarssamarbejde”, skrev South Front.

Den 28. august bragte INTERSOL et referat af et møde den jordanske konge havde haft med Putin i Moskva

http://www.intersol.dk/den-jordanske-konge-foerer-forhandlinger-med-putin/

Senere har Jordan indvilget i at lave en liste over organisationer, som kan betragtes som terroristiske.

Den 18. januar modtog Moskva et arbejdsbesøg af emiren af Qatar, Sheik Tamim bin Hamad Al Thani. Mødet blev afholdt på højt plan, fortalte Tass. Emner for mødet var det bilaterale samarbejde og situationen i Mellemøsten.

Mødet fandt sted efter, at den russiske og den qatarske udenrigsminister havde haft møde om Mellemøsten, og hvor Qatars udenrigsminister havde rost Rusland for sit store arbejde for at skabe fred i Mellemøsten.

I øvrigt er kinesiske tropper også på vej til at intervenere i Syrien. Kina har en del en muslimer, og en del af dem tager parti for Islamisk Stat.

Forkert kalkun:

Uden skygge af nogen ret i henhold til FN-pagten og Folkeretten har verdens stærkeste militærmagt og de arabiske diktaturstater i Golfen i fem år forsøgt at vælte den syriske regering. Vi betragter det som godt for freden i verden, at denne plan er ved at mislykkes.

 

 

Del artiklen: Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *


*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>